Head First C#, 3rd Edition

Head First C#, 3rd Edition
Head First C#, 3rd Edition by Andrew Stellman, Jennifer Greene
English | 2013 | ISBN: 1449343507 | 960 Pages | PDF | 66 MB

Java 8 Pocket Guide

Java 8 Pocket Guide
Java 8 Pocket Guide by Robert Liguori, Patricia Liguori
English | 2014 | ISBN: 1491900864 | 242 Pages | PDF | 10 MB

Algorithms Unlocked

Algorithms Unlocked
Algorithms Unlocked by Thomas H. Cormen
English | 2013 | ISBN: 0262518802 | 235 Pages | PDF, EPUB | 10 MB